CÂN NÔNG SẢN

KD-160 1Kg/1g
KD-160 2Kg/1g
KD-160 2Kg/2g
KD-160 5Kg/5g

Cân nông sản FEL

Cân nông sản FEL

FEL 500g x 0.2g
FEL 1Kg x 0.5g
FEL 2Kg x 1g 
FEL 3kg x 1g 
FEL 5kg x 1g 

Cân nông sản FRH

Cân nông sản FRH

FRH 500g x 0.2g
FRH 1Kg x 0.5g
FRH 2Kg x 1g
FRH 3kg x 1g
FRH 5kg x 1g

Cân nông sản KD-S

Cân nông sản KD-S

KD-S 500g x 0.1g
KD-S 1Kg x 0.2g 
KD-S 3Kg x 0.5g 
KD-S 5kg x 1g 

can nong san KD 200 TANITA Japan

cân nông sản KD 200 TANITA Japan

KD 200 1kg x 1g 
KD 200 2kg x2g 
KD 200 5kg x5g 

Cân nông sản KS/B

Cân nông sản KS/B

KS/B 500g X0.1g
KS/B 1Kg X0.1g 
KS/B 2Kg X0.1g
KS/B 3Kg X0.2g
KS/B 5Kg X0.5g

can nha bep APTP 461

Cân nhà bếp 
APTP 461

APTP 500g X0.1g
APTP 1kg X0.1g
APTP 2kg X0.1g
APTP 3kg X0.5g
APTP 5kg X 1g

Cân làm bánh

Cân làm bánh

1kg x 0.2g 
2kg x0.5g 
3kg x0.5 
5kg x1 

Cân làm bếp

Cân làm bếp

1kg x 0.2g 
2kg x0.5g 
3kg x0.5g 
5kg x5g 

Cân nhà bếp WH B09

Cân nhà bếp WH B09

WH B09 1kg x 0.2g 
WH B09 2kg x0.5g 
WH B09 3kg x0.5g 
WH B09 5 kg x5g