Cân Ngành Vàng

Cân vàng

Cân vàng

GF 600g x 0.01g
GF 1kg x 0.01g 
GF 2kg x 0.01g 
GF 6kg x0.01g 

 Cân vàng UEQ

Cân vàng UEQ

UEQ 300g x 0.01,
UEQ 500g x 0.01
UEQ 600g x 0.01
UEQ 1200gx 0.01

Cân vàng HZT

Cân vàng HZT

HZT 600g X 0.01g
HZT 1000g X 0.01g
HZT 2000g X 0.01g
HZT 3000g X 0.01g

Cân vàng SKY

Cân vàng SKY

SKY 300g x 0.01g
SKY 600g x 0.01g
SKY 1000g x 0.01g
SKY 1500g x 0.01g

Cân vàng PA214

Cân vàng PA214

PA 110g x 0.0001g,
PA 210g x 0.0001g, 
PA 110g x 0.001g, 
PA 210g x 0.001g.

Cân vàng KD-TBED

Cân vàng KD-TBED

TBED 100g x 0.01g
TBED 300g x 0.01g
TBED 600g x 0.01g 
TBED 1200gx 0.01g

Cân vàng PA2102

Cân vàng PA2102

PA 410g x 0.001g 
PA 510g x 0.01g 
PA 2100g x 0.01g 
PA 4100g x 0.01g 

Cân vàngGS-Japan

Cân vàngGS-Japan

GS 300g x 0.01g
GS 600g x 0.01g
GS 1000g x 0.01g
GS 2000g x 0.01g

Cân vàng  DJ-Shinko

Cân vàng DJ-Shinko

DJ600TW X 0.001g
DJ3000TW X 0.01g
DJ4000TW X 0.01g
DJ6000TW X 0.01g

Cân vàng GS-SHINKO

Cân vàng GS-SHINKO

GS 300g x 0.01g
GS 600g x 0.01g
GS 1000g x 0.01g
GS 3000g x 0.01g

cân phân tích vàng

cân phân tích vàng

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

cân phân tích 5 số lẻ

cân phân tích 5 số lẻ

60gx0.00001g 
119gx0.00001g 
220gx0.0001g 
110gx0.00001g 
210gx0.001g 

Cân vàng điện tử

Cân vàng điện tử

GF 600g x 0.01g
GF 1kg x 0.01g 
GF 2kg x 0.01g 
GF 6kg x0.01g 

cân vàng điện tử vibra

cân vàng điện tử vibra

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

cân vàng

cân vàng

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

cân thử tuổi vàng

cân thử tuổi vàng

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

cân vàng thông tư 22

cân vàng thông tư 22

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

cân vàng pa 413

cân vàng pa 413

60gx0.0001g 
119gx0.0001g 
220gx0.0001g 
110gx0.001g 
210gx0.001g 

Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *