CÂN ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC 0.1G

 

– Giớ hạn cân : max = 3kg, min = 0,1g
– Bước nhảy (độ chia) : d = 0,1g
– Đơn vị cân: g, oz, ct, gn…
– Nguồn: 2 pin AA
– Chức năng: tự cân bằng, trừ bì